about

GIỚI THIỆU VỀ THỊ TRẤN QUỲNH CÔI

Quỳnh Côi là một xã thuộc huyện Quỳnh Phụ,tỉnh Thái Bình, Việt Nam.

Thị trấn Quỳnh Côi là trung tâm kinh tế-chính trị-văn hóa-xã hội của huyện Quỳnh Phụ.

+ Phía đông giáp xã Quỳnh Hải.

+ Phía tây và phía tây bắc giáp xã Quỳnh Hồng.

+  Phía nam giáp xã Quỳnh Mỹ và cách Thành Phố Thái Bình 25km.