Quốc phòng - An ninh
06/06/2022
Trong thời gian qua Ban CHQS thị trấn Quỳnh Côi đã bám sát kế hoạch, hướng dẫn của Ban CHQS huyện Quỳnh phụ; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, chuấn bị giáo án, mô hình học cụ, vũ khí, khí tài, thao trường bãi tập. Tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng Dân quân cơ động, lực lượng Dân quân tại chỗ năm 2022.
01/06/2020
Chiều ngày 1/6, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp của UBND tỉnh nghe Công an tỉnh báo cáo công tác bảo đảm an ninh trật tự phục vụ đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm những tháng đầu năm 2020.