Giáo dục
14/06/2022
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 1/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường.
06/06/2022
Từ ngày 27/05/2022 đến 17h ngày 29/05/2022: Hệ thống mở chức năng cho phép thí sinh đăng ký dự tuyển và có thể điều chỉnh nơi đăng ký dự thi theo nguyện vọng. Từ 17h01 ngày 29/05/2022 đến 16h ngày 30/05/2022: Hệ thống mở chức năng cho phép thí sinh điều chỉnh nơi đăng ký dự thi.