Giới thiệu chung Xã
Ngày 24/04/2020

Media/38_ThiTranQuynhCoi/Images/1508559775-thpt-quynh-coi60edb7fe-5-e.jpg

Thị trấn Quỳnh Côi chính thức được thành lập tháng 4/1946,  đất đai thị trấn nằm kề bên trục đường 217 nối liền đường 10 với sông Luộc và đường 216. Con sông Yên Lộng chạy sát đường 217 nối với các sông lớn trong tỉnh và các sông lớn như sông Hồng, sông Luộc và sông Trà Lý.

Diện tích đất tự nhiên 122ha. Dân số trên 4.400 nhân khẩu. Được chia làm 06 tổ dân phố. Thị trấn có 02 miếu: Long Linh và Thiên Công.

Thị trấn có 03 trường học: Trung học, Tiểu học và mầm non