1. Hội đồng nhân dân
  • Nguyễn Văn Dũng

   Chức vụ: Chủ tịch HĐND

  • Cao Đức Quốc

   Chức vụ: Phó chủ tịch HĐND

  1. Ủy ban nhân dân
   • Vũ Đức Long

    Chức vụ: Chủ tịch UBND

    SĐT: 0988320686

   • Trần Thị Thúy Ngà

    Chức vụ: Phó chủ tịch UBND

   1. Công an xã
    • Nguyễn An Thủy

     Chức vụ: Trưởng Công an

     SĐT: 0363102368

    • Nguyễn Văn Lựa

     Chức vụ: Phó Trưởng công an

     SĐT: 0986835737

    1. BCH quân sự xã
     • Vũ Đức Tám

      Chức vụ: Chỉ huy trưởng Quân Sự

      SĐT: 0326425378

     • Nguyễn Thành Trung

      Chức vụ: Phó chỉ huy trưởng Quân Sự

      SĐT: 0983882856

    2. Trạm y tế
     • Mai Thị Hoa

      Chức vụ: Trưởng trạm y tế

      SĐT: 0368272656

    3. Phòng địa chính - xây dựng
     • Hoàng Xuân Thịnh

      Chức vụ: Công chức địa chính 1

      SĐT: 0385663686

     • Lưu Đình Uy

      Chức vụ: Công chức đại chính 2

      SĐT: 0985218132

    4. Phòng văn hóa -xã hội
     • Bùi Thị Ánh

      Chức vụ: CC VH - XH

      SĐT: 0365590597

    5. Phòng tư pháp - hộ tịch
     • Vũ Thị Nhung

      Chức vụ: Tư pháp hộ tịch

    6. Phòng tài chính - kế toán
     • Nguyễn Thị Huyền

      Chức vụ: Tài chính – Kế toán

      SĐT: 0987417318

    7. Phòng văn phòng - thống kê
     • Lê Hồng Sơn

      Chức vụ: Văn phòng UBND

      SĐT: 0985385017

   2. Tổ dân phố số 1
    • Nguyễn Thanh Lại

     Chức vụ: Bí thư chi bộ

     SĐT: 0975301857

    • Nguyễn Hữu Toàn

     Chức vụ: Tổ trưởng dân phố

    • Nguyễn Thị Lái

     Chức vụ: Tổ phó tổ dân phố

     SĐT: 0817192542

    1. Tổ dân phố số 2
     • Nguyễn Minh Ngân

      Chức vụ: Bí thư chi bộ

      SĐT: 0988429054

     • Bùi Quý Bình

      Chức vụ: Tổ trưởng dân phố

      SĐT: 0386188198

     • Vũ Ngọc Tiệp

      Chức vụ: Tổ phó tổ dân phố

      SĐT: 0396185618

    2. Tổ dân phố số 3
     • Nguyễn Văn Phóng

      Chức vụ: Bí thư chi bộ

      SĐT: 0904114273

     • Trần Huy Quang

      Chức vụ: Tổ trưởng dân phố

      SĐT: 0974102888

     • Trần Khoa Mười

      Chức vụ: Tổ phó tổ dân phố

      SĐT: 0919843840

    3. Tổ dân phố số 4
     • Trương Tự Mậu

      Chức vụ: Bí thư chi bộ

      SĐT: 0387946379

     • Nguyễn Xuân Du

      Chức vụ: Tổ trưởng dân phố

      SĐT: 0372941627

     • Ng. Thị Tuyết Mai

      Chức vụ: Tổ phó tổ dân phố

    4. Tổ dân phố số 5
     • Nguyễn Thị Ngọt

      Chức vụ: Bí thư chi bộ

      SĐT: 0384883644

     • Vương Văn Dũng

      Chức vụ: Tổ trưởng dân phố

     • Nguyễn Danh Thắng

      Chức vụ: Tổ phó tổ dân phố

    5. Tổ dân phố số 6
     • Nguyễn Trung Sáng

      Chức vụ: Bí thư chi bộ

      SĐT: 0961055688

     • Nguyễn Thế Mưu

      Chức vụ: Tổ trưởng dân phố

      SĐT: 0972870997

     • Nguyễn Viết Trường

      Chức vụ: Tổ phó tổ dân phố


 1. Bí thư Đảng ủy
  • Chưa cập nhật dữ liệu

  Phó Bí thư Đảng ủy
  • Nguyễn Văn Dũng

   Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy

  Nguyễn Thị Khiết
  • Chưa cập nhật dữ liệu