Kết quả năm học của các trường học trên địa bàn Thị trấn Quỳnh Côi năm học 2020-2021
Ngày 10/09/2021

- Trường mầm non: Toàn trường có 473 cháu vào học ở 15 nhóm lớp. Các cháu được học đầy đủ chương trình theo độ tuổi. Duy trì 100% trẻ ăn bán trú. Về sức khỏe:  Các cháu sức khỏe phát triển bình thường đạt tỷ lệ 94,3%;  5,7% số cháu có biểu hiện suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, thấp còi và có chiều cao, cân nặng cao hơn độ tuổi. Năm học 2020-2021 trường hoàn
- Trường Tiểu học: Có 648 học sinh. Về chất lượng giáo dục: 100% các em đạt yêu cầu về hình thành phát triển năng lực và phẩm chất; 99,9% các em hoàn thành các môn học; Học sinh giỏi của trường đạt 19 giải cấp huyện. Năm học 2020 – 2021 trường đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”;
- Trường THCS: Toàn trường có 531 học sinh. Xếp loại đạo đức tốt 92,7%; khá 6%; trung bình 1,3%. Xếp loại văn hóa: loại giỏi 68,9%; loại khá 24,3%; trung bình 6,8%;
+ Chất lượng học sinh giỏi của trường giành 114 giải cấp huyện, 4 giải cấp tỉnh. Năm học 2020 – 2021 trường đạt danh hiệu  "Tập thể lao động xuất sắc";
- Duy trì thực hiện đề án 281 của Thủ tướng chính phủ và thông tư số 44 của Bộ Giáo dục về xây dựng “cộng đồng học tập cấp xã, phường, thị trấn”;

Media/38_ThiTranQuynhCoi/FolderFunc/202109/Images/c9019c82c8923ecc6783-20210910080903-e.jpg
Media/38_ThiTranQuynhCoi/FolderFunc/202109/Images/77389ab0d4a022fe7bb1-20210910080904-e.jpg
Media/38_ThiTranQuynhCoi/FolderFunc/202109/Images/064f34585549a317fa58-20210910080903-e.jpg
Media/38_ThiTranQuynhCoi/FolderFunc/202109/Images/7cde245b6a4b9c15c55a-20210910080904-e.jpg

 

Tin liên quan